Kayıtlar

Ankara' nın Gizemi: Sof

Resim
        Eminim başınıza gelmiştir veya aynı cümleyi siz de kurmuşsunuzdur. Diğer şehirlerde tarihi mekanları gezerken o şehirde oturan beraber gezilen arkadaş eş dost şu tabiri kullanır: 'Kaç yıldır buradayım böyle tarihi yerlerin olduğunu bilmiyordum'. Sözün kısası elinin altında olunca genelde kendi şehrinin değerli mekanlarını gezmek aklımıza gelmez. Çengelhan veya başka bir deyişle Rahmi M. Koç Müzesi benim için Ankara Kalesi'nde henüz keşfedemediğim müze idi. Ankara üzerine kafa yoran biri olarak 'Tarih'i Dokumak: Bir Kentin Gizemi, Sof' sergisi ve sergi küratörü ile sergi turu benim için biçilmiş kaftan idi. Ankara Kalesi'ne geldiğimde tahmin etmediğim bir turist kalabalığı ile karşılaşıyorum. Ankara ve Ankara'daki tarihi yerler hakkında belli bir farkındalık oluşuyor belki de... Sergi turuna katılabilmek için şimdilik müzeyi gezmeden Sof Sergisi'ne geçiyorum... Ankara keçisi ( Caprahircusancryrensis )

Berkay Akbaş anısına "Hayaller Yarım Kalmasın" Fotoğraf Sergisi

Resim
Ankara Tabip Odası Asistan ve Genç Uzman Hekim Komisyonu' na emek veren tüm arkadaşların yoğun çalışması ile Berkay Akbaş anısına "Hayaller Yarım Kalmasın" Fotoğraf Sergisi afiş ve ilanı artık hazır. Berkay'ın hayallerinin yarım kalmaması için herkesin kendi içindeki umudunu yansıttığı fotoğraflarını bekliyoruz. Katılım formuna buradan ulaşabilirsiniz

Prof. Dr. Yaman ÖRS 'ün Anısına Saygıyla...

Resim
Yaman Hoca ile ilk defa karşılaşacağım ve dersini dinleyeceğim için heyecanlıydım 6 Aralık 2014 günü. Düşünbil' in Bilim ve Felsefe Seminerleri dahilinde Bilimsel Felsefe' yi anlatmak için  davetliydi Yaman Hoca. Prof. Dr. Yaman Örs Türkiye için Felsefe, Biyoetik, Evrim, Tıp, Evrimsel Tıp, Psikiyatri, Laiklik, Bilimsel düşünce metodolojisi şeklinde uzatılabilecek birçok alanda çok değerli bir bilim insan iken benim için "hocalarımın hocası" ve yukarıda sayılan her alanda örnek alınacak kişi idi Yaman Hoca... Prof. Dr. Yaman Örs'ün ansına saygıyla  6 Aralık 2014  tarihli Bilimsel Felsefe konulu söyleşisinin ses kaydını fotografları ve ürettikleri ile düzenlemeye çalıştığım video diğer ürettikleri ile birlikte aklın, akılcı düşüncenin,Bilimsel Felsefe ışığına ufak da olsa katkısı olur... Yaman Örs Hoca' nın uğraşdaşı olabilmeyi hak etmek, yaydığı ışığın artmasına katkı sağlayabilmek için çalışmak inancıyla kendisini saygıyla anıyorum.

Geleneksel Alternatif ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarına Hekim Yaklaşımı Sempozyumu

Resim
28 Mayıs 2016 tarihinde bir cumartesi sabahında İstanbul Tabip Odası’ nın Cağaloğlu’ ndaki binasında düzenlenen sempozyumdayım. İki gün boyunca sempozyumda tartışılan konular arasında üzerinde durulması gerekli noktalar şunlar idi: Neoliberal politikaların sonucu olarak k amusal hizmetlerin daralması, sağlık hizmetlerinde piyasalaşma ve özelleştirmeler toplumda eşitsizliği arttırıp geleneksel ve alternatif arayışlara yönelt ti. Kapitalist toplumlarda sağlık hizmetleri daralırken , devlet bunu topluma kabul ettirmenin yollar ını ararken Geleneksel Alternatif ve Tamamlayıcı Tıp (GTAT) Uygulamaları için zemin ortaya çıkmış oldu. Yönetmelikte yer alan 15 uygulamanın tanımları yapıldı ve yönetmelikteki endikasyonlarına ve dünyadaki kullanımlarına değinildi.  Yönetmelik ile ülkemizde var olan ve uygulanan GTAT Uygulamalarını kontrol altına alınması hedeflenmiş olmakla birlikte b aşta TTB olmak üzere uzmanlık derneklerinin görüşü alınmaksızın hazırlanmış olduğu, hastaların ‘