Yayınlar

Ağustos, 2016 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Geleneksel Alternatif ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarına Hekim Yaklaşımı Sempozyumu

Resim
28 Mayıs 2016 tarihinde bir cumartesi sabahında İstanbul Tabip Odası’ nın Cağaloğlu’ ndaki binasında düzenlenen sempozyumdayım. İki gün boyunca sempozyumda tartışılan konular arasında üzerinde durulması gerekli noktalar şunlar idi: Neoliberal politikaların sonucu olarak kamusal hizmetlerin daralması, sağlık hizmetlerinde piyasalaşma ve özelleştirmeler toplumda eşitsizliği arttırıp geleneksel ve alternatif arayışlara yöneltti. Kapitalist toplumlarda sağlık hizmetleri daralırken, devlet bunu topluma kabul ettirmenin yollarını ararken Geleneksel Alternatif ve Tamamlayıcı Tıp (GTAT) Uygulamaları için zemin ortaya çıkmış oldu.Yönetmelikte yer alan 15 uygulamanın tanımları yapıldı ve yönetmelikteki endikasyonlarına ve dünyadaki kullanımlarına değinildi. Yönetmelik ile ülkemizde var olan ve uygulanan GTAT Uygulamalarını kontrol altına alınması hedeflenmiş olmakla birlikte başta TTB olmak üzere uzmanlık derneklerinin görüşü alınmaksızın hazırlanmış olduğu, hastaların ‘ikna’sı ile ilgili etik k…